Romregistreringen

Beslut i dag om polisens register

1:57 min

I eftermiddag kommer Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens beslut om Skånepolisens databas, där man samlat tusentals personuppgifter om bland annat romer. Ytterst kan nämndens beslut bli att man anser att registret bör förstöras.

– Om vi skulle komma fram till att det är en olaglig uppgiftssamling, att det finns uppgifter i den som bör raderas, och om inte polismyndigheten självklart vidtar rättelse har vi möjlighet att vända oss till Datainspektionen som har sådana maktmedel, säger Eva Melander Tell, kanslichef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Nämnden granskar om Skånepolisen har följt polisdatalagen när man samlade in uppgifter om närmare 5 000 personer, varav över 1 000 barn under 15 år i en databas hos kriminalunderrättelsetjänsten i Lund.

Enligt polisen är syftet att bekämpa kriminalitet. Bakgrunden till att databasen upprättades är en konflikt mellan romska släkter i Staffanstorp.

Frågan är bland annat om polisen har brutit mot förbudet att föra register på etnisk grund. Det har också framgått att polisen inte har noterat vilka i registret som misstänks för brott eller inte, vilket krävs i polisdatalagen. Polisen har inte heller tagit bort uppgifter som inte längre behövs, vilket de ska. Polisens förklaring är att det är tekniskt svårt.

När personal från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tidigare i höst träffade Skånepolisen fick man svaret att databasen bara innehåller romer och personer gifta med romer. Det har polisen senare sagt var en missuppfattning. 

– Det är naturligtvis inte bra att man får olika besked från myndigheten. Det kanske kan finnas en förklaring till det, men jag tycker att det är konstigt, säger Eva Melander Tell.