Skåne

Ortopedpatienter åter till Ystad

1:23 min

Flytten av ortopedpatienter från Ystad till Kristianstad och Hässleholm blev ingen besparing. Det gör att sjukvårdsledningen nu omprövar sitt beslut och överväger att låta patienterna få sin vård i Ystad igen.

– Jag tror att vad det gäller de patienter som inte opereras, så tror jag redan nu att man kan se att de stannar kvar i Ystad, medan de som opereras och förs över för akut kirurgi i Kristianstad och Hässleholm behöver analyseras lite mer, säger Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevård Kryh, där de tre sjukhusen ingår. 

Sedan i april har ortopedpatienter som i normala fall skulle vårdats i Ystad i stället körts till Kristianstad för operation och till Hässleholm för rehabilitering. Det handlar till exempel om äldre patienter med lårbensbrott. 

Men den besparing på mellan 25 och 30 miljoner kronor som förväntades har så gott som helt uteblivit.Anledningen är att det inte gick att dra ner på vårdplatser på lasarettet i Ystad, eftersom en ombyggnation försenades, samtidigt som det blev uppstartskostnader i Hässleholm och Kristianstad. 

Enligt Pia Lundbom kan det nu bli arbetsmetoderna som får flytta mellan sjukhusen i stället för patienterna. I Hässleholm är till exempel medelvårdtiderna kortare och samarbetet med kommunerna tätare, och arbetssättet kan nu i och med att alla tre sjukhusen ingår i samma förvaltning lätt överföras. 

– Då tar man med de här goda arbetssätten och sprider det som goda exempel i förvaltningen, och det är en positiv utveckling av vården, i stället för att man kanske pratar om den stora effektiviseringen som var i början, säger Pia Lundbom.