Österlen

Tomelilla kommuns förskolor fulla

1:29 min

För första gången på många år är förskolorna i Tomelilla kommun fulla. Bra födelsetal de senaste åren gör att skolchefen Jonas Åkesson slipper fundera på nedläggningar av byskolor och i stället hitta lösningar för att rymma barnen.

- Det är fullt på rätt sätt. Vi har bra påfyllning i alla åldrar i förskolan och även i förskoleklass. Det känns bra i byskolorna också där det finns en naturlig påfyllning, säger skolchefen Jonas Åkesson.

I Tomelilla kommun är man tillbaka på födelsetalen från tidigt 90-tal efter en dipp från mitten av 90-talet och tio år framåt. Men sedan 2005 föds det relativt mycket barn i Tomelilla kommun. Knappast en självklarhet för en liten landsbygdskommun på Skånes östkust.

Grannen Simrishamn har till exempel en betydligt sämre utveckling med en halvering av antalet födda barn sedan tidigt 90-tal och flera byskolor som hotas av nedläggning.

Fulla förskolor kan ju dock innebära problem för en skolchef genom brist på platser, men där är man inte ännu.

- I dagsläget har vi inte behövt ta till några nödlösningar, men visst tittar vi på olika åtgärder inför framtiden. Vi pratar om att skapa utegrupper, nyttja omgivingar på nytt sätt och använda lokaler som kommunen redan har sin ägo.

Kommunen har också inrättat ett system, där man noggrant håller koll på antalet födda barn och antalet femåringar på väg upp i förskoleklass, för att ett år i förväg kunna förutse problem.