Tomt i Åstorp full med kemikalier

1:20 min

Konsultrapporten om vad vallen och saltlagret som konkursade Svensk Jordförbättring lämnade efter sig på Norra Vallgatan i Åstorp är klar och den visar att vallen i huvudsak är uppbyggd av natriumsulfat, myrsyra och avloppsslam.

– Det var ungefär vad vi väntat oss, säger miljöinspektör Lotta Wallin. 

Den tidigare ägaren Svensk Jordförbättring har gått i konkurs och eftersom fastigheten på Norra Vallgatan inte ingick i konkursboet så kan man inte få några pengar till sanering därifrån. Istället måste man via länsstyrelsen ansöka om statligt bidrag från Naturvårdsverket. Rapporten föreslår olika alternativ och anger en ungefärlig kostnad för dem.

– En kortsiktig lösning är att hägna in området och ett mera långsiktigt är att antingen täcka in kemikalierna eller ta bort dem, säger Lotta Wallin.

I första hand söker man nu pengar för akuta åtgärder.

– Det är möjligt att vi får ansöka om pengar en gång till för en långsiktig lösning, säger Lotta Wallin.