JK lägger ner romutredning

1:22 min

Justitiekanslern lägger ned utredningen om brott mot tystnadsplikten när det gäller Skånepolisens register över romer. JK har undersökt om något brott begicks när handlingar lämnades ut till journalister i samband med Dagens Nyheters avslöjande om registreringen av romer.

Justitikansler Anna Skarhed säger att det var viktigt att registret blev känt.

– Den eller de som har lämnat ut det här till journalister har fungerat som visselblåsare och det har varit viktigt att de här uppgifterna har kommit fram, säger Anna Skarhed.

Registreringen av romer hos Skånepolisen avslöjades i höstas av Dagens Nyheter. Tusentals personer, många ostraffade och även små barn ingick i det hemliga underrättelseregistret hos polisen.

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har kommit fram till att registreringen var olaglig.  Justitiekanslern å sin sida har utrett om det var brottsligt att lämna ut handlingarna om registret till DN:s journalist.

I beslutet skriver JK nu att det visserligen kan vara så att informationen lämnades ut på ett felaktigt sätt. Men eftersom ingen enskild har drabbats läggs utredningen ned, säger Anna Skarhed.

– De som omfattades av registreringen, för de gör jag bedömningen att det är bra att uppgifterna kom fram så att man kunde rätta till det som var fel, så att ett register med felaktiga uppgifter inte längre finns, eftersom det inte var utformat som lagen kräver, säger Anna Skarhed.