Lärare väljer skolor med bra resultat

1:57 min

Skolor med många lågpresterande elever har svårare att rekrytera utbildade lärare. Det visar den senaste Pisa-undersökningen. Konsekvenserna blir att redan svaga elevgrupper drabbas.

– Det vi kan se väldigt tydligt är att Sverige är ett av de länder i hela Pisa-undersökningen där behöriga lärare framför allt finns på högpresterande skolor och obehöriga lärare finns på lågpresterande skolor, säger Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola. 

Han menar att svårigheten att anställa behöriga lärare till lågpresterande skolor också kan vara en bidragande orsak till Sveriges dåliga skolresultat. Bakom vissa skolors problem att anställa lärare ligger att det har uppstått en uppdelning av elever. Elever med höga betyg går på vissa skolor och elever med låga på andra. Det här visar även ett flertal studier, och de flesta forskare är överens om att det är en effekt av det fria skolvalet.

Anders Jakobssons slutsats är att många lärare väljer bort att arbeta på skolor där elever inte är studiemotiverade, eftersom det är mer krävande. Situationen är allvarlig, menar han, och varnar för en utveckling som skapar ännu större skillnader.

– Ambitiösa elever flyttar från vissa skolor, på de skolorna blir elever kvar som inte är mindre ambitiösa. Dessutom får de eleverna i hög utsträckning en lärare som inte är behörig för att undervisa i de ämnen man undervisar i. Ett sådant fenomen förstärker ju en redan nedåtgående spiral.