Mer än hälften av skåningarna vill höja regionskatten

4:39 min

Över hälften av skåningarna kan tänka sig att betala mer i skatt, om pengarna går till sjukvården och kollektivtrafiken. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Radio låtit göra. Men bland partierna i regionfullmäktige är det bara tre av åtta som anser att skatten behöver höjas.

Josefine Lundin från Staffanstorp och Malmöborna Caroline Durmaz och Ahmed Yousef kan alla tänka sig att betala mer i skatt.

– Ja, det kan jag tänka mig. När jag går till vårdcentralen att det är svårt att få kontakt, speciellt om man vill träffa läkare, säger Ahmed Yousef.

Skulle du vilja betala mer skatt, om det ökade bidragen till sjukvården och kollektivtrafiken?

– Absolut. Det är värt att få en bättre sjukvård och betala lite extra för det. Det är lite för långa köer i vården i dag, säger Caroline Durmaz.

– Ja, det hade jag kunnat tänka mig att göra. Det är dåliga löner inom vården, och de jobbar för mycket. Det är samma med kollektivtrafiken - att de drar ner på personal, fast att det behövs mer personal, säger Josefine Lundin.

Knappt 600 personer i gamla Malmöhus län svarade i våras på frågor från opinionsundersökningsföretaget Novus på uppdrag av Sveriges Radio. Av dem svarade 53 procent att de ville betala mer i regionskatt i syfte att öka bidraget till sjukvården och kollektivtrafiken. 31 procent ville inte betala mer skatt, och 16 procent svarade att de inte visste. Kvinnor ville i något högre utsträckning än män betala mer skatt.

Inför i år höjde den styrande femklövern i Region Skåne skatten med 30 öre, och tre partier går nu till val på ytterligare skattehöjning nästa år - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Socialdemokraterna vill höja med mellan 40 och 50 öre, och Vänsterpartiet med uppemot 85 öre.

– De satsningar som vi vill göra som kostar, som att dra ner på avgifterna till exempel, ska täckas in via en solidarisk finansiering som alltså är en skattefinansiering, säger gruppledaren Vilmer Andersen (V).

Miljöpartiet tror att det behövs en ny skattehöjning på 30 öre.

– Vi ser att de framtida investeringarna som finns i Region Skåne med byggnationer i både Malmö, Helsingborg och Lund kommer att svälja rätt mycket av skatten och de intäkter som regionen har, säger Anders Åkesson.

Men varken Miljöpartiets samarbetspartier - de fyra allianspartierna - eller Sverigedemokraterna ser att det behövs någon skattehöjning kommande år. Sverigedemokraternas gruppledare Lars-Johan Hallgren säger att partiet hellre prioriterar bland verksamheterna.

– Vi vill ju satsa på hälso- och sjukvården, och det kommer vi att göra genom att vi gör besparingar på andra nämnder som till exempel kulturnämnden och regionala tillväxtnämnden, säger han.

Regionråden Gilbert Tribo (FP) och Birgitta Södertun (KD) anser i stället att det finns tillräckligt med resurser just nu.

– Som det ser ut i dag, så tror vi inte att det behövs en skattehöjning inom den närmaste tiden, säger Birgitta Södertun.

– Vi ser att den skattehöjning som vi gjorde för 2014 räcker en ganska bra bit framöver, säger Gilbert Tribo.

Precis som bland partierna har skåningarna olika åsikter om man vill betala mer regionskatt.

– Nej, jag tror att det handlar om effektivisering mer än att höja skatten. Vad det gäller kollektivtrafiken behöver man skaffa bättre beställarkompetens, och sjukvården vet jag också jobbar frenetiskt med att försöka omdana denna gamla koloss, säger Birgitta Sjöman som bor i Malmö.

– Kanske, för som det är nu funkar det inte alls för oss. Jag fick allergi och behövde hjälp, men kunde inte få en tid hos läkaren på tio dagar. Jag tycker att det är hemskt, trots att man betalar skatt, säger Wegdan Al-abadi från Malmö.

– Jag jobbar själv inom vården i Staffanstorp, och jag känner att det är en viktig fråga. Jag betalar gärna mer skatt, så att det fungerar, säger Maj Hörman.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) har varit tydlig med att det inte behövs någon skattehöjning. Hon har sin förklaring till varför mer än hälften av skåningarna ändå verkar beredda att betala mer skatt till sjukvård och kollektivtrafik.

– Jag tror att det är som för oss alla. Om jag visste exakt vart mina pengar gick, så är jag villig att betala mer för det som jag vill ha och det jag vill känna trygghet för. Tyvärr är det inte så enkelt med ett skattesystem, för man vet ju inte exakt var varje krona landar. Det är klart att jag kan förstå att de vill se att det blir förbättringar, speciellt kanske med tanke på de bekymmer som vi har haft med kollektivtrafiken. Där blir det än mer komplext, eftersom det också är en statlig fråga, säger hon.