Havsbotten i västra Hanöbukten inventeras

1:32 min

Just nu inventeras västra Hanöbuktens havsbottnar. Genom speciell teknik och filmning, ska man kartlägga vilka naturvärden som finns under ytan och om det finns områden som behöver skyddas.

Genom inventeringen ska man läsa av hur situationen på bottnarna egentligen är, berättar Ulrika Hedlund som är kommunekolog i Kristianstad.

– Med hjälp av bilder kan vi får fram var det finns värdefulla områden.

Hon berättar att det under de senaste åren kommit mycket larm om att det är någonting som inte står rätt till ute i havet. Det har kommit in mycket rapporter om bland annat fiskflykt och sårskadad fisk.

– Det har väl fått oss att lägga lite extra fokus på just Hanöbukten.

I dagsläget är det svårt att säga var inventeringen kommer ge för resultat.

– Nu ser vi mer strukturer. Sen får vi gå vidare och då hjälper det här datan oss att hitta områden som vi eventuellt behöver skydda eller undersöka mer, säger marinbiolog Robert Rodén.