Nu kartläggs den skånska kusten

1:20 min

Nu har den sista etappen på SGU:s kartläggning av den skånska kusten inletts. I projektet Skånestrand kartläggs kusten geologiskt för att kunna mäta framtida erosion.

- Vi har mätt i stort sett hela Skånekusten upp till Kullen, så vi har Skälderviken och del av Laholmsbukten samt Hallands Väderö kvar säger projektledaren, Johan Nyberg, maringeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Det är SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyor som för tredje året är ute och kartlägger den skånska kusten. Ombord finns ett tiotal personer och mycket utrustning för mätning och analys. Johan Nyberg visar runt.

- Här har vi provtagningsutrustning, till exempel Kullenbergslodet som man tar sex meter långa sedimentskärnor i mjuka bottnar med, här har vi en kamerabur, vi tittar alltid på hur bottnen ser ut när vi tar provtagningar, så mäter vi även syrgashalt, strömhastighet, salthalt och temperatur, säger han.

På de flesta andra håll i Sverige höjer sig kusten fortfarande efter inlandsisen, men det gör den inte i Skåne, och eftersom stränderna här dessutom till stor del består av sediment eller sand, är Skåne extra känsligt om havsnivån höjs, säger Johan Nyberg. SGU:s kartläggning görs bland annat för att ge kommuner och länsstyrelsen bättre planeringsunderlag.

- Vi kartlägger havsbotten och strandzonen, även land då, för att se hur bland annat marken och havsbottnen är uppbyggd för att göra erosionsriskbedömningar i ett eventuellt framtida klimat där havnivåhöjningar är någon meter högre än idag, exempelvis, säger Johan Nyberg.