CSK rustade för Ebola

1:32 min

På sjukhuset i Kristianstad har man rustat med skyddsåtgärder vid misstanke om Ebola, med speciella instruktioner och rutiner som ska följas.

En person som söker med feber inom tre veckor från att man vistats i land där det nu finns Ebola kommer blir uppmärksammade och identifierade när de söker vård. 

– Då ska man se till att vi på infektionskliniken i Kristianstad blir kontaktade och då finns det speciella intstruktioner vad man ska göra, säger Katharina Ornstein som är verksamhetschef över infektionskliniken.

Om en person med misstänkt Ebola kommer till infektionskliniken i Kristianstad,  får de vistas i en isoleringscell under tiden man utreder om personen har sjukdomen. Något misstänkt fall har inte inkommit dit i dagsläget, men man har i förebyggande syfte tagit fram extra skyddsåtgärder för personalen om det skulle inträffa.

– Du ska kunna skydda din hud mot blod och andra kroppsvätskor, säger Katharina Ornstein.

Det som finns i kartongen märkt "Ebola" som står på infektionskliniken och som ska plockas fram vid misstänkt Ebola är bland annat andningsskydd, visir för att täcka ögonen och långärmade rockar.

Trots att man har trappat upp skyddsberedningen menar Katharina Ornstein att det inte är så sannolikt att det kommer komma in fall av misstänkt Ebola.

– Det är om man haft nära kontakt med någon som är Ebola-sjuk och haft kontakt med kroppsvätskorna. Eller de här vilda djuren som kan bära visuret. Det är väldigt ovanligt att människor har det, om man inte bor i länderna där det förekommer.

Ebolavirus kan orsaka blödarfeber med hög dödlighet och utbrott av sjukdomen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika.