Nordväst

Örkelljunga komet i skolrankning

1:20 min

Vellinge, Ängelholm, Båstad och Örkelljunga placerade sig alla bland de tio bästa skolkommunerna. Örkelljunga steg från 280:e plats till 7:e plats.

Det är Lärarförbundet som gjort rankningen som baserar sig på 14 kriterier som kompetens, lärarhälsa och elevresultat.

Att Örkelljunga stigit så anmärkningsvärt i rankningen tror verksamhetschefen beror på deras arbetssätt.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på förskolan och skolan, säger Örkelljungas verksamhetschef Lars-Ola Olsson. Vi har satsat på elevhälsan, följer upp frånvaron och arbetar med ledarskap, kompetens, struktur och värdegrundsarbete.

Eftersom det är Lärarförbundet som gjort rankningen har man tagit stor hänsyn till hur lärarnas situation ser ut och här har Örkelljunga fått högt betyg.

– Vi har ett utvecklingsarbete där medlemmarna är delaktiga och vi tar till vara personalens kompetens, säger Lars-Ola Olsson.