Tomelilla vill hålla nere pensionerna

1:21 min

Till höstens val är det bara knappt fyrtio procent av de skånska kommunerna som kommer ha beslutat att införa det nya mindre fördelaktiga politikerpensionssystemet som Sveriges kommuner och landsting rekommenderat.

I Tomelilla har man valt att göra en egen variant. Men inte för att politikerna ska få mer pengar utan precis tvärt om. Det berättar kommunstyrelsens förste vice ordförande Torgny Larsson (S). 

– Det har ju varit mycket i massmedia om det att det varit generöst och så vidare och vi vill inte på något sätt sticka ut i detta utan i så fall handlar det om att vara lite mer återhållsamma och måttliga, säger han.

Tomelilla har även tidigare haft ett pensionssystem för politiker som varit mindre fördelaktigt än i många andra kommuner.

Trots att de flesta skånska kommunerna ännu inte fattat beslut om det nya pensionssystemet, omställningsstöd för förtroendevalda som det kallas, så planerar många kommuner att göra det senare under hösten. 

En av dem är Kävlinge där moderaten Pia Almström är ordförande i kommunstyrelsen. Hon ser inget problem med att beslutet tas först efter höstens val, eftersom det redan diskuterats i de politiska partierna, och hon tror inte att det kommer överraska någon. 

– Det har varit känt, det har vi pratat öppet om, så det är inget konstigt med det, säger hon. 

I Ängelholm har politikerna däremot redan fattat beslut om de nya reglerna. Där blev moderaten Robin Holmberg nytt kommunalråd i januari, innan beslutet fattades, men han valde ändå att tillhöra det stramare nya systemet. 

– Ja det var ju ett ställningstagande, dels utifrån att jag har konstaterat att jag kommer inte att vara heltidspolitiker ända fram tills jag fyller femtio år och sen gå i pension, och jag tycker att det nya systemet som innebär aktiva omställningsåtgärder och att man har en begränsad omställningstid då man får ersättning, att det så att säga är ett rimligare system.