Flera trafikljus avstängda

Flera trafikljusanläggningar är just nu avstängda i delar av Kristianstad. Anledningen är underhållsarbete som väntas pågå denna veckan ut.

Just nu pågår ett underhållsarbete av flera trafikljussignaler  i centrala Kristianstad. Det gäller bland annat tre ljusen som står i vägkorsningar till Snapphanevägen, samt i korsningen Blekingevägen/ J A Hedlundsväg. Arbetat väntas pågå veckan ut och trafikanter uppmanas följa de skyltar som står vid trafiksignalerna och hålla extra uppsikt.