Inget beslut om omstridd vindkraftpark

1:28 min

Det blir inget beslut om att säga ja till 17 vindkraftverk på Nävlingeåsen. Det beslutade kommunstyrelsen i Hässleholm vid sitt sammanträde igår. Frågan har varit kontroversiell och har tidigare kritiserats av boende, Länsstyrelsen och Försvarsmakten som tycker att området är ett riksintresse för militären.

- Det var så att det sent dagen innan hade kommit in en skrivelse angående försvarets uppfattning i den här frågan. Och sen hade det även kommit in en annan skrivelse samma dag hem till de enskilda politikerna. Man hade inte haft en chans att ställa de kompletterande frågor som man ville ställa utifrån de här dokumenten, säger Lars Göran Wiberg (C) kommunstyrelsens viceordförande.

Att samtliga partier förutom SD ställde sig bakom bordläggningen innebär att frågan om det ska byggas 17 vindkraftverk på Nävlingeåsen skjuts framtiden.

Först efter valet ska politikerna i Hässleholm ta ställning till frågan igen.

Bo Sjögren från den vindkraftskritiska gruppen ”Bevara Nävlingeåsen”  tycker att det är bra att politikerna tar ställning till frågan först efter valet. Han menar dock att kommunen fortfarande inte lyssnar till de boende:

- Hur tänker man när man har ett förslag där underlaget säger att man kommer att bryta mot lagen. Riksintresset, totalförsvaret har alltid företräde. Då säger kommunens egen utredning att nej det tycker vi inte är rätt. Det här är ruskigt pinsamt och man måste titta på det här igen, säger han.