Nordväst

Erkände förbjudet fiske - friades

Trots att det rådde totalförbud mot att fiska i Rönne å vintertid frikände Helsingborgs tingsrätt en ljungbyhedsbo från att ha tjuvfiskat trots att han erkänt fisket. Mannen friades då det inte fanns förbudsskyltar längs ån.

Det var i februari länsstyrelsens fisketillsyningsman tog ljungbyhedsbon på bar gärning när han fiskade med kastspö i Rönne å en kilometer öster om Kvidinge. Det är Ängelholms Sport och Fiskevårdsförening som har fiskerätten på platsen och som säljer fiskekort. Men i februari är det helt förbjudet, då leker fisken och är fredad.

Åklagaren yrkade på tvåtusen kronor i böter och att fiskeutrustningen med drag och krokar skulle förverkas. Men fritidsfiskaren friades av rätten. Han hade frågat på bensinmacken i Klippan efter fiskekort och fick då svaret att det inte fanns några. Och för tingsrätten berättade han att det inte fanns några skyltar längs ån som förbjöd fisket. I rätten berättade uppsyningsmannen att folk tar ner skyltarna så fort de sätts upp.

Det gjorde att mannen friades. Fiskaren har inte handlat uppsåtligen och inte heller oaktsamt och ska därför frias, tyckte rätten. Men mot beslutet röstade både ordföranden och två nämndemän som i en särskild skrift uttrycker att det borde vara allmänt känt att det krävs tillstånd för att fiska i svenska sjöar och vattendrag.