Östra Göinge överklagar beslut om ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn väntas bli rekordhögt i år och Migrationsverket har numera rätt att tvinga kommuner att ta emot barn. En av kommunerna som Migrationsverket kräver ska ta emot ytterligare barn är skånska Östra Göinge som nu som första kommun överklagar det beslutet till kammarrätten.

– Vi vill få det prövat i högsta instans för att se om det ska vara så här i Sverige eller om det är vi som har rätt. Problemet är att det är alltför många kommuner som har kommit undan, säger Patric Åberg, moderat kommunstyrelseordförande i Östra Göinge.

Vad det i praktiken handlar om är tre barn - och var de ska börja sina liv på riktigt i Sverige. Det handlar också om hur lagen tillämpas, den som ger Migrationsverket rätt att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Dessutom handlar det om en kommun, Östra Göinge, som tar emot flest flyktingar i Skåne sett till befolkningsmängden men som nu envetet sagt nej till tre barn och nu drivit frågan vidare till kammarrätten, för att kommunen menar att Migrationsverket tillämpar lagen helt fel.

– Det innebär att en kommun som Östra Göinge, Södertälje och Malmö som redan har ett stort mottagande av vuxna blir då påtvingade ännu fler barn än vi har kapacitet för. Vi kommer med automatik få ett högre mottagande av ensamkommande också, säger Patric Åberg.

Han tycker att eftersom Migrationsverket i första hand placerar barn i kommuner som de har anknytning till, kommer de flesta barnen att hamna där det redan finns många flyktingar. Dessutom, anser kommunen, accepterar Migrationsverket anknytningar på väldigt lösa grunder.

Och ännu värre, i samma ögonblick som Migrationsverket fattar beslut om placering i en kommun, är den kommunen helt ansvarig för barnet, helt oberoende av om barnet faktiskt finns i kommunen eller inte.

Men hur ser moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt som talar om vikten att vi öppnar våra hjärtan, på att Östra Göinge vägrar ta emot tre barn?

– Första ska vi konstatera att Östra Göinge som kommun har tagit stort ansvar. Sedan driver de en rättsprocess som jag tycker att jag ska visa respekt för, säger Reinfeldt.

Ser du tecken på att fördelningen mellan kommuner blir jämnare?

- Det vi ser är att fler kommuner tar på sig ansvar.