Stora mängder spökgarn utanför Skåne

1:27 min

Stora mängder spökgarn har hittats vid vrak utanför skånska kusten. Ett dykprojekt som Håll Sverige Rent genomfört har bärgat nästan 4,5 kilometer garn vid åtta undersökta vrak utanför Ystad.

Garnen - som är gamla fiskeredskap som gått förlorade - har legat i havet och fortsatt fiska. Hundratals kilo fisk har därmed fångats till ingen nytta. 

Tidigare har spökgarn framförallt undersökts på öppet vatten med draggningsinsatser och vraken har inte undersökts särskilt mycket. Dykprojektet utanför Ystad drog igång i somras och det är åtta vrak, på mellan 35 och 40 meters djup som har rensats från garn. Totalt har 4 470 meter garn bärgats och med det hundratals kilo fisk som har fångats i dem. 

Jessica Ångström, ansvarig för marina frågor på Håll Sverige ren, säger att detta kan gälla majoriteten av vraken i Östersjön.

- För Östersjöns del handlar det om 100 000 vrak på botten, säger hon.