SD begärde proportionella val vid första regionfullmäktigemötet

Vid mandatperiodens första regionfullmäktige idag begärde Sverigedemokraterna proportionella val till regionstyrelsen, vilket man kan göra till nämnder och styrelser i kommuner och regioner.

Det innebär att regionstyrelsen väljs med sluten votering av alla regionfullmäktiges ledamöter, som får gå fram och lägga sin röst i en urna. 

Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Jönsson säger att man begärde proportionella val för att göra en markering mot att han upplever att de andra partierna vill stänga SD ute från makten.