Familjehemsbrist står kommunerna dyrt

3:06 min

Att kommunerna har stora problem med att hitta familjehem innebär inte bara ett lidande för de barn som väntar på att få komma vidare till en familj, utan också onödigt stora kostnader för kommunerna.

Bristen på familjehem har medfört att kommunerna i större utsträckning än vad som är tänkt från början använder sig av privata företag för att hitta familjer. Och det är kommunerna som betalar de privata aktörernas arvoden, men kan själva inte konkurera med den summan till de familjer de själva hittat.

I dag går samtliga kommuner via privata företag även vid så kallade "vanliga fall" då bristen på familjer är akut, och det här är dyrt och ett enormt resursslöseri.

– Finns det inte vanlig familjehem får vi försöka hitta andra lösningar, säger Susanne Lantz, verksamhetschef på Helsingborgs stad.

Men när det är sådana kostnadsskillnader mellan privata företag och kommunen, som 100 000 kronor via ett privat företag och 15 000 kronor, om kommunen hittar familjen?

– Ja, det är så här det ser ut, det är jag hemskt ledsen för att det gör. Jag skulle gärna ha det trollspöt och börja ändra det.

Så hur kommer det sig då att kommunerna har så stora problem med att hitta familjehem när de flesta privata företag inte känner igen problemet? Att det skulle handla om högre arvoden är det ingen som vill kännas vid. De flesta privata företag vi talat med har inte velat ställa upp på en intervju, men Christina Blennow från privata Familjehemspoolen i Skåne förklarar vad skillnaden beror på.

– Jag delar den uppfattningen att vi inte har haft några problem med att rekrytera familjehem. I en privat organisation så är det oftast samma konsulent oavsett vilken kommun som är uppdragsgivare, att det blir en kontinuitet och långsiktlighet i den relationen med dem man sammarbetar med. Det är ju ett nationellt problem att vi ju har socialsekreterare som byts ganska ofta inom socialförvaltningen, säger hon.

Susanne Lantz säger att hon förstår att de privata aktörerna har lättare för att hitta familjer och att familjer väljer att gå via de privata företagen. Det hade hon nämligen själv gjort.

– Vi konkurrerar stort om de här familjerna. Men det är klart att om jag som familj ska bli familjehem, och så är det någon som ger mig bra trygghet, stöd dygnet runt, arvoderar mig dubbelt så mycket än vad en kommun gör. Det är klart att de väljer en privat organisation, det hade jag själv gjort.