Bli en bättre tonårsförälder

6:21 min

I förmiddag fredag pratar vi om en del av utmaningarna man ställs inför när barnen plötsligt blivit större. Vår gäst i studion är fältassistenten Anna Lundberg ska leda en föräldragrupp för tonårsföräldrar i Kristianstad i vår.

Fältgruppen inom socialtjänsten söker efter tonårsföräldrar som vill ha hjälp att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sina barn. Nu startar fältgruppen åter en föräldragrupp för de som vill stärka sin roll som tonårsförälder.

- När barnen är nyfödda och de första småbarnsåren pratar man mycket om föräldraskapet och föräldrarollen,

När barnen blir tonåringar känner sig många föräldrar ensamma om sina problem. Därför startar Fältgruppen en grupp för föräldrar som har barn mellan 12 och 18 år. Gruppen kommer att träffas vid tio tillfällen under våren för att prata om typiska vardagsproblem och hur man kan lösa konfliksituationer.

- Vi vill ge föräldrarna verktyg att förstå och bemöta sina barn. Göra de vuxna starkare i sin roll och låta föräldrarna träffa andra tonårsföräldrar för att diskutera sina erfarenheter,

Det första mötet i föräldragruppen hålls den 23 mars. Föräldrar som är intresserade att vara med kan anmäla sig på faltgruppen@kristianstad.se eller 044-13 60 79.

Metoden som används är COPE. Det är ett föräldrautbildningsprogram som är vetenskapligt framtaget, utvärderad och som kommer från Kanada.

Läs mer på Kristianstads kommun