Tuffare klimat på badhusen

1:46 min

Det blir allt vanligare att personal i svenska simhallar utsätts för hot och våld. Svenska Badmästareförbundet vittnar om allt ifrån gängbråk till trakasserier av personalen.

Mats Svensson är förstebadmästare på Tivolibadet i Kristianstad och han har sett hur situationen förändrats genom åren.

– Som samhället i övrigt, det har blivit ett tuffare klimat. En händelse som för några år sedan var jättestor, reagerar man knappt på idag.

En vardagsförmiddag som den här är det ganska lugnt och stillsamt i simhallen. Några skolbarn undervisas i den ena änden av bassängen medan några andra motionssimmar i lugn och ro i den andra. Annat är det på helgerna. Det kan handla om unga killar i gäng som ska visa sig tuffa för varandra, men även vuxna män som har dålig attityd mot den kvinnliga personalen. Något som är väl bekant för Åsa Jansson, badmästare på Tivolibadet.

– Vissa visar inte samma respekt mot oss kvinnor, tyvärr.

Hur kan det yttra sig?

– Det kan yttra sig i att man känner att de inte vill lyssna på oss. Man tar inte tillrättavisningar av en kvinna, utan då vill man hellre att en man gör det.

Elisabeth Strömberg, ordförande i Svenska Badmästareförbundet, säger att det på många anläggningar runt om i landet är ett stort problem idag. Men att hoten är olika. På vissa platser är det vanligare med gängbråk, på andra handlar det om vuxna människor som inte vill följa reglerna, eller rena kulturkrockar där det uppstår diskussion om huruvida man ska duscha och basta med eller utan kläder.

Men Mats Svensson på Tivolibadet säger att det inte alltid är personalen som är den utsatta.

– Ibland är det en tillfällighet att en situation uppstår, och ibland kan det vara att olika gängbildningar och badgäster drabbar samman. Så det är inte alltid personalen som är inblandad i ett första skede.

Badhuset Aq-va-kul i Malmö har under de senaste åren haft problem med både våld och skadegörelse, hyrt in vakter och till och med tvingats hålla stängt. Enligt Svenska Badmästareförbundet är det främst storstäderna som haft så allvarliga problem att de behövt anlita vakter, men även till exempel i Hässleholm har man gjort det vid något tillfälle.

På Tivolibadet i Kristianstad säger man att man märker av att förändrade attityder i samhället avspeglar sig i badhuset.

– Det är hårdare ord. Det känns lite som man känner att man kan göra som man vill utan att det får konsekvenser. Men det får det ju här. Vi måste ju hålla ordning för att badgästerna ska känna sig trygga. Och det är ofta då det uppkommer situationer, säger Åsa Jansson.

Ett sätt att försöka minska konflikterna på Tivolibadet i Kristianstad är att vara tydlig med ordningsregler. Sedan ett tag tillbaka sitter ordningsreglerna på en skylt i entrén och man tycker sig märka att vissa konflikter numera inte blir lika allvarliga. För i och med att du betalat din entréavgift har du också visat att du accepterar villkoren.

– Det har nog underlättat väldigt mycket för oss, att vi kan hänvisa till detta. Vad gäller och vad händer om jag inte följer dom och vad blir konsekvenserna. Det står klart och tydligt, säger Mats Svensson.