Fortfarande oklart om badhuset

Ett beslut om ett nytt badhus i Kristianstad skjuts upp ytterligare. Kommunens ledande politiker vill nu att de två alternativ som finns utreds ytterligare.

Tidigast i november kan det bli ett beslut om var det blir ett nytt framtida badhus i Kristianstad.
När frågan var upp i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ärendet ska utredas ytterligare.

Politikerna vill att det görs en fördjupande utredning gällande de två alternativen som finns kvar. Det handlar då dels om placering vid Högskolan på Näsby och dels placering vid gamla Bangårdsområdet.
I november ska utredningen vara klar.

Badhus är ett hett ämne i många skånska kommuner. I Tomelilla har bygget av ett badhus nu kommit halvvägs och eftersom oväntade utgifter dykt upp så blir det 13 miljoner dyrare än vad man tänkt.