Akut läge för avlopp i Kivik

1:30 min

I Kivik kan man inte vara säker på att vattnet räcker sommartid och det finns ingen möjlighet att ansluta ett nytt avlopp till det kommunala reningsverket. Först 2018 förväntar sig politikerna att det är löst.

Det är en situation som oroar Kiviksbor, företag och politiker. Att 19 000 invånare blir 35 000 på sommaren tack vare turister, varav flera i området runt Kivik, bidrar så klart till problemen kring vatten och avlopp.

- Om man ska vara ärlig mot våra kommuninvånare så har vi uppmärksammat den här situationen i sista minuten, men det är inte lönt att hitta syndabockar, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden sedan valet 2014.

Vattenfrågan ser ut att få en lösning genom en ny vattentäkt i grannkommunen Tomelilla, men på grund av allt arbete som kvarstår tror kommunen det dröjer till 2018.

Tills dess är bevattningsförbud och osäker vattentillgång verklighet för både privatpersoner och, en av kommunens största arbetsgivare, Kiviks Musteri.

När det gäller avlopp är situationen ännu mer akut. Simrishamn väntar på en dom från mark- och miljödomstolen som kan ge dem tillstånd att återigen ansluta nya fastigheter till det kommunala reningsverket. Men blir det fortsatt stopp, måste andra lösningar till.

- Nödlösningen som vi diskuterar är att koppla in tankar som vi får tömma regelbundet i Simrishamn.

VA-problemen är en stoppkloss för utvecklingen av den norra kommundelen. Kiviks Musteri har tröttnat och utan avlopp är det svårt att få samhällen att expandera.

- Vattenfrågorna är prio ett. Kan vi inte lösa dessa frågor kan  vi inte utveckla kommunen, säger Carl-Göran Svensson.

Simrishamn är faktiskt nästan den enda kommunen i Sverige som inte kan förse sina kommuninvånare med vatten. Det är bara Gotland och Öland som också har problem i nuläget.