Även ST-läkare tvingas pendla

0:36 min

Inte bara ortopedläkarna tvingas pendla långa sträckor. Enligt fackförbundet SYLF, som organiserar AT- och ST-läkare, är problemet mer utbrett än så.

Även ST-läkare på bland annat barnkliniken och kirurgen i Ystad måste under längre perioder pendla mellan Ystad och Kristianstad.

– Det blir ju inte en hållbart situation för ST-läkarna. De är unga, hårt arbetande individer som i många fall har små barn hemma som behöver hämtas på förskolan, säger Alexandra Måneheim, ordförande för SYLF i östra Skåne.

– Som ST-läkare arbetar du redan väldigt mycket. Man jobbar mycket jourer och man jobbar mycket övertid som det är i dag på klinikerna. Att då dessutom lägga till tre till fyra timmars pendlingstid, som det faktiskt blir om du åker kollektivt, är inte rimligt någonstans.

Att ständigt byta arbetsplats försvårar dessutom läkarnas möjligheter att göra sitt jobb, enligt fackförbundet.

– Om man till exempel är på operation så krävs det ju att man har vanan inne med de lokala rutinerna, att man vet vilka instrument som finns tillgängliga, och kanske framförallt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan den opererande läkaren eller narkosläkaren och övrig operationspersonal. Det enda sättet att få det är att arbeta regelbundet tillsammans och bygga upp ett förtroende och en smidighet, säger Alexandra Måneheim.