Samarbetet över Öresund hotas

Allt samarbete i Öresundsregionen kan snart vara ett minne blott. Danskarna bestämde igår att lägga ner Öresundskommittén. Även det nya samarbetet Greater Copenhagen hänger i luften.

Vid sitt möte igår bestämde de danska representanterna att ställa ett ultimatum till de skånska politikerna. Gå med på dansk dominans i ordförandeskapet i det nya sammarbetet Greater Copenhagen eller så läggs även det samarbetet ner.

Danskar vill ha ordförandeskapet i två år för att det sedan ska vara skånskt i ett år. Något de skånska politikerna inte går med på.