Hovrätten fastställer dom för mordförsök

1:08 min

En enig hovrätt fastställde idag domen på fyra års fängelse mot en 19-årig man som sköt en 25-åring i Kristianstad i magen i bostadsområdet Charlottesborg i Kristianstad tidigare i år.

19-åringens advokat Thomas Ljungdahl hävdar fortfarande att hans klient inte har varit på platsen. Han är också kritisk mot att fortsatt stor vikt läggs vid vittnesmålen, då konflikten grundat sig i en motsättning mellan olika grupper.

– Man ska se de vittnesmålen med bakgrund av de motsättningar som finns mellan Challangänget och Näsbygänget. Då tycker jag att man ska väga vittnesmålen mycket försiktigt, säger Thomas Ljungdahl.

Det var den fjärde februari i år som 19-åringen avlossade ett skott mot den då fyllda 25-åringen. Kulan trängde igenom tre lager med kläder, men träffade offrets kropp med bredsidan och studsade tillbaka in i jackfodret. Troligen på grund av ett defekt vapen, resonerade tingsrätten. Detta borde också ha vägts in i påföljden, menar Thomas Ljungdahl.

– Då kan man inte anse att det har förelegat ett morduppsåt. Det kan lika gärna ha förelegat ett uppsåt att skrämmas om man använder ett vapen som inte är användbart.

Åklagaren i målet Eva Norberg konstaterar att hovrätten har delat hennes yrkande och säger att det inte finns någon ytterligare anledning att ifrågasätta vittnena som lämnat sina uppgifter under ed på ett tydligt och detaljerat sätt. Men Thomas Ljungdahl och hans klient funderar nu på att gå vidare med fallet.

– Vi får överväga om vi ska begära prövningstillstånd i högsta domstolen, men det har vi inte beslutat än, säger han.

Hovrätten över Skåne och Blekinge delar tingsrättens bedömning av händelseförloppet och menar att vittnenas uppgifter ska ligga till grund för skuldfrågan.