Hård kritik mot utredningar av barn

1:16 min

Anmälningar mot barn som far illa i Kristianstad kommun hanteras inte tillräckligt bra - och arbetsmiljön för personalen vid socialtjänsten måste förbättras.

Kritiken kommer nu efter en revisorsgranskning av verksamheten. Bland annat ser man att nästan häften av de anställda som intervjuats är i riskzonen för ohälsa.

Det är Kristianstad kommuns revisorer som har granskat hanteringen av anmälningar om misstankar om barn som far illa och hur arbetet fungerar och kritiken i rapporten är hård, men inte ny.

– Vi vet det här, och har börjat åtgärda våra brister, säger Bodil Eriksson verksamhetschef för Barn och ungdomsverksamheten vid Arbete och Välfärdsförvaltningen i Kristianstad

Som vi tidigare rapporterat har kommunen under lång tid brutit mot lagen - då misstänka missförhållanden fått vänta alldeles för länge på utredning, något som gjorde att man beslutade att satsa extra och nyanställa 24 nya socionomer.

 Något som inte varit helt lätt och fortfarande är man beroende av inhyrd personal.

– Vi fattas 7-8 fasta tjänster och där har vi bemannat upp med inhyrda socionomer och tänker fortsätta rekryteringen, säger Bodil Eriksson.