Man i 40-årsåldern åtalas för sexbrott

En man i 40-årsåldern, bosatt i Simrishamns kommun, har åtalats för grovt barnpornografibrott. Han ska även ha försökt förmå 11-åriga flickor att utföra sexuella handlingar via webbkamera.

I målet ingår bland annat 1461 barnpornografiska bilder och 778 filmer och en del av brotten ska ha begåtts på mannens hemort, enligt stämningsansökan som lämnats in vid Ystads tingsrätt.

Samtliga filmer och bilder visar barn vars pubertetsutveckling inte fullbordats.

Mannen åtalas också bland annat för sexuellt ofredande och grovt utnyttjade av barn för sexuell posering då han försökt förmå 11-åriga flickor att utföra sexuella handlingar via webbkamera.

Åklagaren bedömer flera av brotten av grova då de utgjort ett led i en brottslighet som utövats mot ett stort antal unga flickor och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då de utövats systematiskt och utstuderat.

Mannen ska ha vilselett flickorna och sin ålder och identitet och utgett sig för att vara en 10-årig flicka.

De brott över nätet som mannen hittills har åtalats för ska ha skett via Skype under 2013.