Sjukvårdstopp beklagar att läkare tvingas pendla

3:00 min

Varje månad måste läkare på ortopedin i Kristianstad och Hässleholm måste jobba i Ystad för att täcka upp för behoven där. Enligt Anna-Lena Hogerud, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, skulle ett bredare samarbete över hela Region Skåne kunna korta pendlingstiderna.

D flesta av ortopedläkarna i Kristianstad och Hässleholm har under en längre tid varit tvungna att arbeta också i Ystad eftersom det varit svårt att rekrytera personal dit. 

Läkarna långa arbetsdagar förlängs med åtskilliga timmar i bil eller på buss för att ta sig till och från jobbet, något som P4 Kristianstad avslöjat tidigare under dagen.

– Jag bor fem minuter från sjukhuset så det känns lite trist på morgonen när man måste köra en timme och femton minuter för att komma till Ystad. Åtminstone två och en halv timme försvinner varje dag, berättade överläkaren Sorin Jumatate.

Nu svarar Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden på kritiken.

– Spontant känns det beklagligt att vi inte har tillräckligt med läkare. Det pågår ju ett arbete på förvaltningen att rekrytera fler medarbetare men jag har full förståelse för att man tycker att det är kämpigt att åka mellan olika arbetsplatser och också att det påverkar hur man ser på oss som arbetsgivare, säger hon.

Hur arbetar ni för att rekrytera fler läkare?

– Det är förvaltningen som sköter rekryteringsarbetet och det sker på flera olika sätt. Men i grund och botten handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Troligtvis är det ju så att det inte är hållbart för någon att åka fram och tillbaka på det sättet under en längre period.

Enligt fackförbundet SYLF kan den här situationen göra det ännu svårare att rekrytera ST-läkare till nordöstra Skåne. Finns det ingen risk att ni hamnar i en ond cirkel här?

– Grundproblemet är att vi saknar läkare och man måste också fråga sig om vi som arbetsgivare vill att våra läkare ska lägga tid att vara ute på vägarna i stället för att ta hand om patienterna, så det är ett dubbelt problem.

– Dels arbetssituationen för doktorerna, dels för oss som uppdragsgivare att vi ska kunna använda oss av våra läkare i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt är det så att det i en utbildning kan ingå att vara på flera olika ställen i Skåne.

Tror du att man skulle kunna ha bättre utbyte med de andra sjukvårdsförvaltningarna för att korta pendlingstiderna?

– Det är möjligt att man kan titta på det. Om man ser hela regionen som en arbetsplats så kanske man skulle kunna hitta lösningar över förvaltningsgränserna egentligen.