Hon vill förstatliga järnvägsunderhållet

1:29 min

Trafikverket behöver ta tillbaka underhållet av järnvägen och driva det samlat i egen regi. Det menar skåningen Karin Svensson Smith, som är miljöpartist och ordförande i riksdagens trafikutskott. 

– Sverige har en av de mest fragmentiserade skötseln av järnvägen som finns i världen. Man har delat upp det i för många bitar och sedan har man ett upphandlingssystem där upphandlaren inte är så duktig på att berätta vad man vill ha, säger Karin Svensson Smith.

Hon menar att det i sin tur leder till stora administrativa kostnader och brist på ansvar.

– Det behövs att man har en egen järnvägsdivision inom Trafikverket som vi hade när Banverket var huvudansvarig för spåren. Och att man tar tillbaka underhållet och driver det i egen regi.