Bakterier i vattnet i Åhus

Efter en rutinkontroll har Kristianstads kommun hittat koliforma bakterier i dricksvattnet i Åhus. Som en säkerhetsåtgärd kloreras därför vattnet under fredagen.

Enligt kommunen går vattnet att dricka och användas precis som vanligt men Åhusborna får räkna med att dricksvattnet kan smaka och lukta klor.

Henrik Vester, informatör på Kristianstads kommun, säger att det händer ett par gånger om året att man upptäcker den här formen av bakterier i vattnet.