Braxenfiske motverkar algblomning

1:33 min

Vattenkvalitén i Finjasjön i Hässleholm har stadigt förbättras de senaste åren. Idag presenterades resultatet av årets mätningar.

– Förra veckan var siktdjupet 3, 80 cm och det är betydligt bättre än när vi började restaureringsåtgärderna, säger biologen Helen Annasdotter.

Gammalt problem

Finjasjöns problem går tillbaka till 40-talet då avloppsvatten började ledas ut i sjön vilket gjorde att stora mängder fosfor lagrades på botten. Och när braxnar och andra bottenfiskar bökar runt så frigörs denna fosfor som gynnar algblomningen. Det var så illa att det rådde badförbud fram till 1994.

Därför drog kommunen igång ett stort fiskeprojekt på 90-talet där målet var att tråla så mycket braxnar som möjligt. Och det gav resultat. För fem år sedan provades en ny fiskemetod.

 – Vi kallar det vårdfiske. Sikten har ökat och fosforhalten har minskat. Det är fortfarande inte helt fritt från algblomning men vissa år går det att bada flera veckor i streck, säger Helene Annasdotter.

Stort projekt

Sjön beräknas inte bli frisk utan kommunen räknar med att man måste fortsätta hålla efter den. Och det är ett stort arbete med storfiske, bilogisk och kemiska analys, avancerade ekolodundersökning och studieresor till andra sjöar. Det beräknas kosta kommunen mellan en halv och en miljon kronor per år, men Lars Olsson på tekniska nämnden tycker att det är värt det.

– Ja, det måste man ju säga. Dels handlar det om de miljöeffekter vi får för vattenkvalitén. Sen är det ju en samhällsresurs att ha det här badet på sommaren, säger han.