Nya starkare nätdroger har ersatt spice

1:10 min

Användandet av spice har minskat enligt överläkare Sofia Stale på psykiatriska kliniken i Kristianstad. Dock är hon orolig över de utländska sömngivande läkemedel som just nu ökar i området.

Överdoserna från individer som tagit spice minskar. Men istället kommer fler in till sjukvården i Kristianstad som överdoserat på tabletter. Det är nya utländska tabletter vars styrka inte tidigare funnits tillgänglig i Sverige.

Det är just styrkan som gjort att flera personer överdoserat när de använt drogen. Sofia Stale menar att en del av de som tagit en alltför stor dos har gjort detta oavsiktligt då personen i fråga inte vetat om vad tabletten innehöll eller hur stark effekten skulle bli.

Dessutom säger Stale att de som överdoserat spice eller liknande droger idag fortsatt har problem med minnet och koncentrationen.