Arbetsförmedlingen lägger ner kontoret i Perstorp

1:40 min

Perstorp är en av de kommuner som har högst arbetslöshet i Skåne. Trots det ska Arbetsförmedlingen nu stänga sitt kontor just där.

Förra året hamnade Perstorp tätt efter Malmö och Landskrona sett till vilka kommuner i Skåne som hade högst öppen arbetslöshet. I statistiken från oktober syns liknande resultat för kommunen.

– Vi har höga ohälsotal, vi har en hög skuldsättning bland de som bor här i Perstorp och vi har också en väldigt hög arbetslöshet jämfört med andra skånska kommuner, säger kommunchefen Per Almström.

Arbetsförmedlingen har redan en mycket begränsad verksamhet i Perstorp. Det finns ett kontor där man kan sätta sig framför datorn och söka jobb och vid enstaka tillfällen finns även handläggare på plats. Men en stängning av kontoret skulle få stora konsekvenser för de arbetslösa i kommunen, menar Per Almström.

– Att sätta sig framför en dataskärm eller åka till Klippan kan för många vara ett oöverstigligt hinder, säger han.

– Vad man behöver är en person som finns på orten och som kan inspirera, engagera och ge lite nya synvinklar på hur man kan komma vidare. Det har vi saknat litegrann från Arbetsförmedlingen i Klippan, att man verkligen ställer upp och satsar på Perstorp.

På onsdag ska kommunen ha ett möte med Mona Mårtensson, som är arbetsförmedlingschef för västra Skåne. Enligt henne handlar det framför allt om att lokalerna inte används på ett effektivt sätt i dag, men också om att Arbetsförmedlingen vill komma närmre lokala arbetsgivare.

– Vi vill ju befinna oss mycket mer ute på företag än vad vi historiskt sett har gjort för att ge stöd och råd till företagen. Vi kommer att bygga en struktur som gör att vi är mycket mer i Perstorp än vad vi har varit de senaste åren. Så är vår plan, säger hon.