Husägare missförstår byggregler

1:33 min

När möjligheten att bygga så kallade Attefallshus slog igenom förra sommaren var tanken att underlätta för tomtägarna, som då slapp bygglov för mindre byggnader. Men på vissa håll verkar reglerna snarare ha krånglat till det.

I Osby kommun har sju tomtägare missförstått reglerna vilket kan leda till höga avgifter.

– Ibland kan det innebära att byggnaden måste flyttas, i värsta fall får man ta bort det. Sedan kan det bli tal om sanktionsavgifter, säger Knud Nielsen, byggnadsinspektör på Osby kommun.

En sanktionsavgift riskerar att bli en dyr historia.

– Allt i från 800 kronor för en olagligt installerad öppen spis upp till två miljoner kronor som är maxstraffet, säger Knud Nielsen.

Så höga tillsynsavgifter har tomtägarna i Osby ännu inte behövt betala. I flera fall handlar det om enklare tillbyggnader som uppförts felaktigt, så som carport. Där riskerar husägarna att få hosta upp mellan tretusen och elvatusen kronor i sanktionsavgift. Men det finns även mer komplicerade fall där byggnader misstänks ha uppförts på strandskyddat område, där ägarna kan ha gjort sig skyldiga till miljöbrott.

– Folk har uppfört de här tycker dem med stöd av en Attefallsregel och tror att det är fritt fram att bygga var som helst, vad som helst.

– Det vanligaste bristen är att man glömmer att underrätta grannarna och bygger mer än vad man får, för nära en gräns.

Även om Attefallshusen inte behöver bygglov, så måste de fortfarande anmälas till kommunen. Där ska det bland annat framgå att byggnaden är brandsäker, tillgänglig och lämplig för ändamålet. Sedan måste ett startbesked inväntas. Många glömmer bort eller missförstår anmälningsplikten.

– Svensson tror att en anmälan är ungefär som att anmäla sig till simskolan, man ringer simskolan och anmäler och sen är saken ur världen. En bygganmälan ställer lite högre krav på den sökande.

Har ni på kommunen varit för dåliga med att informera om vad som gäller?

– Tydligen, eftersom folk har missat det, så vi får försöka bättra oss.