Ingen handlingsplan mot extremism i norra Skåne

1:21 min

Trots att nationella samordnaren mot extremism har uppmanat Sveriges kommuner att ta fram en handlingsplan så har ingen av kommunerna i norra och östra Skåne som P4 Kristianstad talat med någon sådan.

 

Sedan snart ett år har Mona Sahlin, nationell samordnare mot extremism, uppmanat Sveriges kommuner att ta fram en handlingsplan. Och med detta menas en strategi för hur man ska upptäcka extremistiska tendenser hos kommuninvånarna samt hur man ska arbeta förebyggande för att motverka ytterligare radikalisering.

Och då handlar det inte bara om upptäcka unga som kan tänka sig strida för IS utan om all slags våldsbejakande extremism, från yttersta vänster till yttersta högern.

En kontaktperson utsetts i varje kommun men någon konkret handlingsplan finns ännu inte bland de kommuner i norra och östra Skåne som P4 Kristianstad har talat med.

Örkelljunga, Kristianstad, och Hässleholm svarar att de inte har någon plan i nuläget men att en sådan är på väg att utformas.

I Kristianstad säger säkerhetschefen Peter Zerpe att en arbetsgrupp är ihopsatt och att det de kan göra är att hålla ögon och öron öppna för att upptäcka signaler. Och det betyder att samla in uppgifter från kommunens verksamheter på unga som visar intresse för våldsbejakande extremism som sedan ska vidarebefordras till polisen.

I Hässleholm ska man jobba både med att kartlägga och förebygga. Samordnaren Anna Sjöholm säger det handlar om att få unga att känna samhörighet i samhället.

Britt Gunnarson, kontaktperson i  Bromölla, säger att de inte har satt ihop en särskild grupp men att extremism är en stående punkt på agendan under kommunmötena mellan polis, skola och socialtjänst.