Vårdens kunskapsnivå om PMDS är för låg

1:25 min

Det finns inga riktlinjer - varken nationellt eller inom Region Skåne för hur man ska arbeta med PMS och PMDS.

Och kunskapsläget är för dåligt inom vården, säger  Marie Bixo som är professor i obstretik och gynekologi.

– Kunskapsläget generellt är ganska dåligt. Det är ett svårt område och det finns inte mycket behandlingar att erbjuda idag, säger Marie Bixo, professor i obstretik och gynekologi vid Umeå Universitet.

– Patienter med problem med PMS och PMDS riskerar att hamna mellan stolarna, menar Marie Bixo.

De kan bollas mellan primärvården, gynekologin och ibland psykiatrin.

– Jag tycker att gynekologer ska kunna det här. Det är ett hormonellt tillstånd, helt klart. Det är ingen psykisk sjukdom, det är något som drivs fram av menstruationscykeln.

Som det ser ut nu är det antidepressiv medicin - och då egentligen ett enda fabrikat som har behandling av PMDS i sin beskrivning - så det är den riktlinjer vården har att arbeta med.

– Visst skulle det vara bra med nationella riktlinjer runt diagnostik och utredning, säger Marie Bixo.

 Hon forskar för att få fram ett nytt läkemedel.

– Ett läkemedel som riktar sig mot orsaken, antidepressiva behandlar symptomen.

– Vår teori är att det handlar om en nedbrytningsprodukt från gulkroppshormon, eftersom den bara finns under den fasen av menstruationscykeln.

Hon beskriver:

– Den här nedbrytningsprodukten – allopregnanolon – har väldigt påtagliga effekter på hjärnan.

– I den studie vi gjort fick vi positivt resultat men vi har inte kunnat komma vidare för vi har inte tillräckligt med forskningsmedel för det, säger Marie Bixo.