Min flykt till Östra Göinge

1:30 min

Şîlan Diljen flydde som fyråring till Sverige. Idag besökte hon Göingeskolan i Broby för att berätta sin historia.

September 1980. Militärkuppen har precis börjat och vårt hus är omringat

Så börjar Şîlan Diljens radiodokumentär Min flykt från 2013. Den handlar om när hon som fyraåring flydde med sin familj från militärjuntan i Turkiet på 80-talet. Nu är hon ute på en skolturné där hon föreläser med utgångspunkt i dokumentären. På Göingeskolan har eleverna i klass nio samlats för att höra berättelsen som är aktuellare än någonsin. 

Svårare att fly idag

– Det var väldigt intressant att få reda på hur flyktingar gör för att komma över. Det är ju så många som är emot flyktingar och vi tänker inte på vad de går igenom för att komma till Sverige, säger Jolanda Saxfors.

– Det är nog svårare att fly idag. Innan kunde man ta flygplan men nu måste man ta båtar eftersom de inte tillåts flyga, säger Isabelle Svensson.

Viktig diskussion

Şîlan Diljen tycker att det är viktigt att komma ut i skolor för att möta den unga publiken, diskutera frågorna och vill poängtera att människor flyr på grund av krig.

– De kan dra paralleller direkt till det som händer i vår omvärld. Just hit till Broby har det också kommit en del. Förra veckan tog de emot fyra nyanlända barn här på skolan. Jag var ju ett av de barnen fast 30 år tidigare, säger Silan Diljen.