Snabbare diagnos för lungsjukdom

0:51 min

Region Skåne ligger långt fram när det gäller att möta en av våra största och snabbast växande folksjukdomar, lungsjukdomen kol. Med särskilt certifierade vårdcentraler har det blivit lättare att ställa diagnos.

Fem procent av befolkningen i Sverige lider av kol. Men mörkertalet är stort. Enligt siffror från Hjärt- och lungdfonden räknar man med att 400 000 personer har sjukdomen utan att veta om det.

Projektet med certifierade vårdcentraler där specialutbildad personal kan ställa rätt diagnos och ge rätt vård tidigt, har gett goda resultat. Antalet akutbesök i patientgruppen är ungefär 10 gånger lägre på en certifierad vårdcentral än på en vanlig. Nu vill andra landsting dra lärdom av Skånemodellen.

Inger Ros är ordförande i Riksförbundet Hjärtlung.

– Får man en tidig diagnos kan man leva ett väldigt bra liv med rätt åtgärder. Region Skåne har strukturerat jobbat med det och det har också visat resultat, att det är färre som behöver besöka akuten och det är fler som får diagnos, säger hon.

Hittills har ett 60-tal av Skånes vårdcentraler fått kol-certifiering och fler är på väg.