Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström vid fredagens pressträff gällande Margot Wallströms lägenhet i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT.
I eftermiddag riktas ljuset åter mot Kommunals ordförande Annelie Nordström. Arkivfoto: Henrik Montgomery/TT.

Kommunals ordförande avgår vid nästa kongress

Ekot direktrapporterar från Kommunals pressträff, där det bland annat informerats om ordföranden Annelie Nordströms avgång. 

Annika Digréus, Ekot: Hej och välkomna till Ekots direktrapportering från den pressträff som ska börja kl 16 på Kommunals förbundskansli.
Kommunal ska redovisa ett åtgärdspaket som förbundsstyrelsen beslutat om med anledning av utvecklingen efter mediegranskningen av Kommunal.

15:47, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Tills idag har 9 600 medlemmar begärt utträde ur Kommunal. Många ställer ultimatum att Annelie Nordström ska avgå som ordförande, annars lämnar de förbundet.
Två av Kommunals 13 avdelningar har krävt att Annelie Nordström ska lämna sin post.

15:50, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Igår inledde Riksenheten mot korruption en förundersökning om eventuellt mutbrott i samband med att utrikesminister Margot Wallström fått ett tillfälligt hyreskontrakt i centrala Stockholm av Kommunal. Undersökningen är inte riktad mot någon speciell person utan ska klargöra om brott kan ha begåtts.

15:51, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Kommunals förbundsstyrelse har haft möte sedan igår, ett ordinarie möte som var utlyst innan förtroendekrisen och alla avslöjanden om krogen Metropol, påkostade fester och lägenhetsaffärer. Men rimligen har mötet dominerats av Kommunals kris.

15:54, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Nu knattrar kamerorna, presskonferensen börjar

16:01, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Annelie Nordström hälsar välkomna till presskonferensen. Välkomnar Aftonbladets granskning.Hjälper oss rätta till allt som blivit fel

16:03, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Det är viktigt medlemmarna får veta först av alla, det jag ska säga nu har jag redan berättat för dem. det är deras uppdrag jag har säger Nordström

16:03, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: De är både välfärdens och Kommunals hjjältar JAg avgår vid nästa kongress i maj 2016

16:04, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Då får medlemmarna genom sina ombud välja en ny ordförande

16:04, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Fram till dess stannar jagh på min post och ska lägga all min energi säger Annellie Nordström Göra om och göra rätt, och på vårens viktiga avtalsrörelse.

16:05, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Det som blivit fel måste rättas till, säger hon Förbundsstyrelsen både förstår och delar medlemmarnas upprördhet. Vi är ledsna vi inte tidigare förstått vidden av problemen

16:05, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Förbundsstyrelsens kraftfulla åtgärdsplan ska jag nu presentera, säger Nordström

16:06, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Vi måste tala klarspråk och på djupet förstå vad som är fel för att kunna åtgärda problem i organisationen. Förbundsstyrelsens insyn och kontroll, om bristande insyn o internkontroll

16:07, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Det andra problemet är en otidsenklig kultur. Vi har stannat kvar i gammal kultur när omvärlden förändrats - Syns i våra policies för gåvor representation och i det bteende som uppmärksammats.

16:08, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
det tredje problemet är handelsbolaget Lyran , brist på insyn från styrelsen trots att det verkat finnas.

16:08, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Det fjärde problemet är vårt fastihetsinnehav med en mkt komplicerad ägarstruktur

16:08, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Men allra först ska vi ta egna initiativ och leta fler brister aktivt, säger Nordström Samt hindra att de återuppstår eller att nya kulturer bildas

16:09, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Vi ska ta extern och intern hjälp för att söka dessa brister. Ge möjlighet att under anonymitet berätta om brister. inrätta funktion för visselblåsning

16:10, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Visselblåsarfunktionen ska starta genast, vara på plats månadsskiftet mars - april

16:10, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Handelsbolaget Lyran har fått ny ordförande som påbörjat sitt arbete. en ny styrelse ska utses, inom tio dagar hålls extra årsmöte

16:11, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Förbundsstyrelsen ska sen utvärdera vilka verksamheter vi ska fortsätta styra och upprätta gränser mot kärnverksamheten. Skaffa en plan för att avveckla Kommunals engagemang i restaurang Palais

16:12, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Vad gäller fastighetsinnehavet har vi inga problem med att investera i fastigheter. men vi behöver bättre insyn från förbundsstyrelsen. Kanske samla fastigheter i ett förvaltningsbolag.

16:13, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Vi tillsätter en översyn för at få förslag på plats inför kongressen senare i vår.

16:14, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Vi ska ha en tydlig gränsdragning mellan förtroendevalda och experter.

16:14, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: I våra stadgar har kassören, Kommunals 3.e v ordf haft etn maktposition genom att ha ett exekutivt ansvar. Det behöver vi inte, det ska ändras. Ge 3 Vice ordf ett annat uppdrag

16:15, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Vi ska ändra stadgarna så att trygghetsavtalen kan avskaffas.

16:16, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Betr Kommunals interna kultur säger Annelie Nordström att ledarskapet ska vara ett föredöme, att Kommunal är sina medlemmar. Vi måste kunna se dem i ögonen och garantera att allt vi gör som förtroendevalda är garanterat bra för dem. En gyllene regel vi enats om i styrelsen säger hon.

16:17, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Nästa årgärdsområde gäller policies - En översyn ska ske för uppstraming och tydlighet. Allt som är lagligt är inte lämpligt. Det gäller varsamhet med medlemmarnas pengar. Huvudprincip: var absolut inte mer generös än staten. Det ska inte finnas undantag.

16:18, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Det handlar om alkohol, resor, lägenheter representation och gåvor. Men det hjälper inte med policies om man inte ser till att de efterlevs.

16:19, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Därför är de viktigt med insyn, bl a genom visselblåsare och en bättre revision. Vi tillsätter arbetsgrupper för detta och ska kunna fatta beslut senast i mars

16:20, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Detta är vår handlingsplan, som tillsammans med avtalsrörelsen har största prioritet. Från djupet av mitt hjärta säger jag förlåt till alla medlemmar för de fel som begåtts, säger Nordström

16:21, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Förbundsstyrelsen har idag lovat varandra att inte tillåta alkohol i samband med styrelsens aktiviteter. Tack för att ni lyssnat, avslutar Annelie Nordström

16:22, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Nu kommer frågor från reportrar om varför hon inte avgår genast

16:22, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Det är inte bara mitt beslut, hela styrelsen var enig säger hon

16:22, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: - Genom att jag beslutat avgå vid kongressen har jag inget att förlora jag kan lägga stor energi på det här, säger Annelie N

16:23, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: På frågan om hennes största misstag svarar hon att hon borde ha tittat på grunden innan hon började bygga ett större Kommunal. Jag borde satt mig in i och rättat till den kultur som fanns i förbundet. Vi har inte sett vidden.

16:25, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Men dina fel? Jag har tidigare erkänt misstag som att jag övernattat på Marholmen utan att betala

16:26, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Varför har kulturerna uppstått? På grund av strukturer bland annat. Att så många kostnadskrävande verksamheter funnits i ett handelsbolag utan tillräcklig insyn

16:27, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: - Vår fastighetsförvaltning sköts professionellt av Riksbyggen. Problemet är att Kommunal lagt sig i för mycket.

16:28, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: På frågor om lägenhetsuppgörelsen med utrikesminister Wallström säger Annelie Nordström att hon inte vill kommmentera under pågående förundersökning

16:29, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: På kongressen i juni kommer alla styrelseplatser formellt att stå till förfogande

16:30, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Jag säger redan nu att jag inte ska bli nominerad.

16:30, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Medlemstappet? - Personal i de kommunala verksamheterna behöver en fackförening. Jag hoppas de ska se våra åtgärder och uppskatta dem.

16:31, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Jag har väntat på styrelsemötet för en djuplodande diskussion, för att inte handla i affekt

16:32, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
- Kan du peka på ytterligare missförhållande som medierna ännu inte hittat? - Vi vet att det kan komma något som handlar om resor inom Kommunal.

16:33, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Frågor om avgångsvederlag till Annelie Nordström - hon säger att hon inte känner till detaljerna.

16:34, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: - När du talar om att Kommunal varit alltför involverad är det dig själv du talar om då?

16:34, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Jag talar om flera saker. Allt som har med lägenheter att göra har skötts av kassören. Min roll var att skapa en kontakt mellan kassören och Margot Wallström

16:35, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
- Jag vet inte om det finns lediga lägenheter, det visste bara Anders ( avg kassören Bergström)

16:36, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Hur ser du på kraven på din avgång? Vissa grupper anser det. Vi måste lyssna på helheten, det finns trots allt över en halv miljon medlemmar kvar. Det är givetvis en stor och viktig signal, men vi hade en historia med 20 års medlemstapp som vi byggt upp.

16:37, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Johan Hessius ska bli ny ordförande i Lyran

16:38, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Avtalsrörelsen sköts främst av Lenita Granlund tillsammans med vår avtalsdelegation. Enligt Annelie nordström står Kommunal starkt där

16:40, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Självklart skadar det som skett både fackföreningsröerlsen och Kommunal. Det är klart jag inser att vårt varumärke sjunkit till botten, säger Nordström

16:41, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Angående lägenhetsaffären med Margot Wallström: - Jag ångrar både handhavande och policy

16:42, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: I vilken mån visste du att det var fel när du deltog i lyxiga måltider? - Jag har haft en dålig känsla en tid. Det var brist på handlingskraft

16:43, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: - Man ska vara kompetent att bedöma inte bara sånt som går fel i förbundet. Många delar i samhället. Välfärdssystemet, lönestrukturer, landets ekonomi. Man kan inte bara vara fokuserad på det här. Det är klart vi borde haft bättre koll, men det är fel att säga att vi därför skulle vara olämpliga företräda medlemmarna

16:46, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
- Det är klart det inte är roligt att möta arga medlemmar framöver, men det måste jag vara beredd att göra.

16:46, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Annelie Nordström ska snarast avveckla ett par internationella uppdrag för att kunna fokusera på åtgärdsprogrammet och avtalsrörelsen

16:47, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Hon räknar med att sannolikt bo kvar ett tag i Kommunals lägenhet på Sveavägen

16:49, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: - VAd ångrar du mest av det som framkommit senaste tiden?

16:50, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
- Övernattningen på Marholmen i midsomras då jag inte betalade. Att jag inte hållit stramare tyglar och att jag tillåtit alkohol vid internrepresentation. Det är helt onödigt.

16:51, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: -Någon resa du ångrar som inte är känd? -Sydafrikaresa då vi åkte till kongress med PSI och gjorde en safaritur. Den resan borde inte varit så lång utan enbart gällt kongressen.

16:53, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
På vidare frågor om den resan hänvisar Kommunal till Aftonbladets granskning.

16:54, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot: Där slutar presskonferensen med Kommunals ordförande Annelie Nordström. Hon avgår alltså som ordförande vid kongressen i maj, men sitter kvar till dess, var beskedet. Vidare har Kommunals styrelse beslutat om ett åtgärdsprogram på flera punkter.

16:56, 20 January 2016

Annika Digréus, Ekot:
Tack för att ni följde Ekots direktrapport!

16:56, 20 January 2016

Turbulensen kring fackförbundet Kommunal tilltar efter avslöjandet om dyra krognotor, fester och lägenheten som utrikesminister Wallström hyrt. 

  • Nära 10 000 medlemmar har lämnat Kommunal efter avslöjandena.
  • Två avdelningar inom Kommunal har uppmanat ordförande Annelie Nordström att avgå.
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".