Kristianstad kan få mobil klinik för papperslösa och EU-migranter

4:56 min

Organisationen Läkare i världen, som hjälper många papperslösa och EU-medborgare i Sverige, ska starta flera mobila kliniker, och Kristianstad kan komma att bli en av de städerna i landet där de ska starta.

Många av Sveriges papperslösa och EU-medborgare söker inte vård på grund av språkförbistring, okunskap och rädsla. Därför har människorättsorganisationen Läkare i världen, som har en klinik i Ropsten, under sommaren startat en mobil klinik i Malmö.

Och under hösten utökas verksamheten till Stockholm, Uppsala, Lund och Kristianstad, berättar generalsekreterare Elliot Wieslander.

– De som behöver vård allra mest har svårast att ta sig hit. Med de mobila klinikerna kan vi nå ut med information om var vi finns och uppmana de som behöver vård att verkligen uppsöka vård, säger Elliot Wieslander. 

Syftet är att läkare och sjuksköterskor, tillsammans med tolkar, ska kunna erbjuda enklare sjukvård till papperslösa och EU-migranter som har svårt att hitta rätt i vården.

Projektet kommer vara ett samarbete med lokala organisationer som är engagerade i frågan, och man kommer besöka platser där många EU-migranter och papperslösa vistas.

På Läkare i världens klinik i Ropsten utanför Stockholm är Grafian Civraru från Rumänien besökare.

Han tycker att mobila kliniker är en bra idé eftersom man når ut.

Många vet inte ens att Läkare i världens klinik finns och hur ska man kunna fråga om vägen om man inte kan språket, undrar han.

– Det finns många som inte vet om att Läkare i världens klinik finns. Det är inte så lätt att ta sig runt och fråga efter vägen om man inte kan språket eller är analfabet, de flesta av oss är analfabeter, säger Grafian Civraru.