Fortsatt uppmaning att koka dricksvatten

Rekommendationen att koka vatten som ska användas till mat och dryck i Västra Torup och Svenstorp i Hässleholms kommun kvarstår rekommendationen att koka dricksvattnet. Det samma gäller invånare med kommunalt dricksvatten i Perstorps kommun.

Det var i torsdags som det upptäcktes att det fanns koliforma bakterier i dricksvattnet i Västra Torup och Svenstorp. Den vattenreservoar som bakterierna hittades i har rengjorts och nya vattenprover har tagit.

- Vi har tagit prover över hela linjen, vill vara säkra på att allt är okej innan vi blåser faran över. Vi måste även få två godkänna vattenprover efter varandra, säger Per-Åke Nilsson-, Processingenjör på Hässleholms vatten.

Rekommendationen att koka dricksvatten kvarstår även i Perstorp. Den gäller alla invånare med kommunalt dricksvatten. Perstorps kommun skriver på sin hemsida att man i helgen fått ett första provsvar, som visade på normala värden. Det behövs ett provsvar till med normala värden innan rekommendationen att koka vattnet kan tas bort. Nästa provsvar beräknas komma på tisdags eftermiddagen eller på onsdagsmorgonen.