Psykisk ohälsa vanligt bland sjuka

SKÅNE. En tredjedel av alla sjukfall i Skåne beror på psykisk ohälsa. Det visar den senaste granskningen som Försäkringskassan gjort över anledningar till sjukskrivning.

Undersökningen visar också att mer än 60 procent av de sjukskrivna är kvinnor.