Regionen satsar på folkhälsan

SKÅNE. En tredjedel av alla Skånes sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.
Och många av dom sjukskrivna lider av så kallad utbrändhet.
Region Skåne har precis startat en särskilt folkhälsoberedning för att försöka förebygga bland annat det som kallats vårt nya folkhälsoproblem.

Tanken är att få tydlig ledning i folkhälsofrågor - ett område som fått stryka på foten under den senaste tidens ekonomiska problem. Än så länge är det inte helt klart vilka frågor gruppen ska fokusera på.
- Vi kommer att arbeta med folkhälsa i ett bredare perspektiv och se hur vi kan bidra till att hälsoläget i Skåne blir bättre, säger regionrådet Rikard Larsson som är ordförande i folkhälsoberedning.
- Dels är det ett förebyggande arbete, sedan är också ett uppdrag för närsjukvården - psykiatrin och rehabiliteringen av de personer som drabbats av de här sjukdomarna.