Större samarbete över sundet föreslås

SKÅNE. Myndigheterna i Skåne och Danmark har utrett hur de ska kunna samarbeta bättre vid en större olycka eller kris. Nu föreslås att det ska bildas ett Beredskapsråd Öresund som ska göra riskanalyser och titta på samarbetsmöjligheter över Sundet.