Färdtjänsten kan drivas i offentligt regi

NORDVÄSTRA SKÅNE. Färdtjänsten har fungerat dåligt i nordvästra Skåne efter att den nye entreprenören Medres tog över verksamheten för snart en vecka sedan.
Och nu överväger man att driva beställningsverksamheten i egen regi och inte handla upp entreprenörer framöver.

- Det vi får ta upp är huruvida det överhuvud taget är möjligt att ha beställningsverksamheten på entreprenad med ny upphandling var fjärde år, säger Eva Örtegren.
Det är just nu problem med långa väntetider i telefonkö och bilar som inte kommer, för dem som behöver färdtjänst eller sjuktransport i Nordvästra Skåne just nu. Medres som sen i fredags skall sköta beställningarna har inte klarat av uppdraget så här långt och Eva Örtegren menar att så här får det inte vara. Men lagen om offentlig upphandling säger att när ett kontrakt går ut så skall en ny upphandling göras och då kan det också bli å att man måste byta ut den som skött uppdraget innan även om det fungerat bra.
Och därför så menar Eva Örtegren att det kan bli aktuellt att beställningsverksamheten skal skötas i offentlig regi när det nuvarande avtalet med Medres går ut.