Bönder vill motverka algblomning

FJÄRLÖV. Med projektet Greppa näringen hoppas bönderna och LRF göra sitt för att minska algblomningen under somrarna.
Det går ut på att aktivt arbeta för att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket.

Eskil Carlsson och hans bror har en gård med ungefär 100 mjölkkor som producerar mjölk åt Skånemejerier.
Men det är inte bara mjölk som kommer ut från skånska gårdar. Ett problem är utsläppet av kväve och fosfor som naturen för näringsrik och bidrar till övergödning. På somrarna är algblomninegn en konsekvens i näringsrika vattendrag.
Genom att bland annat använda mindre handelsgödsel kan man minska utsläppen från jordbruken. Mia Davidsson är rådgivare till bönderna i Greppa Näringen och ser till att bönderna bli mer sparsamma.