Femtio varslas inom äldreomsorgen

ÖSTRA GÖINGE. Femtio personer varslas nu om uppsägning inom äldreomsorgen i Östra Göinge kommun.
Nedskärningarna inom omsorgen har pågått under flera år men idag blev det alltså klart hur många som kommer att sägas upp.

Efter en längre tids nedskärningar inom äldreomsorgen i Östra Göinge varslas nu femtio tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden.
Än är det inte klart vilka som får gå. Besked väntas i höst när förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren är klara.