Jämställdhetslagen följs inte av företag

SKÅNE. Två tredjedelar av de sydsvenska företagen gör ingen årlig lönekartläggning av skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner. Det är ett brott mot jämställdhetslagen, som kräver att företagen varje år undersöker om löneskillnader kan bero på kön.

Det är fackförbundet SIF som har skickat ut enkäter till drygt hundra fackklubbar i Skåne och Halland.

Och 64 procent svarade alltså att deras företag bryter mot jämställdhetslagen genom att inte kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män varje år.