Inget insektsangrepp på stormfälld skog

NORRA SKÅNE. Den fruktade granbarkborren har inte fått det fäste i den stormskadade skogen som många befarade.

Efter stormen i början av året var skogsägare och skogsindustrin orolig för att granbarkborren skulle angripa och förstöra de stormfällda träden.
Men tvärtemot vad många befarat så är det ovanligt få granbarkborrar i skogen i år, säger Gunnar Isaksson på Skogsvårdsstyrelsen i Kristianstad.